ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ

Δήμος Περάσματος Ν. Φλώρινας

e-mail : mail@dim-ammoch.flo.sch.gr

Δημοτικό Σχολείο Αμμοχωρίου Ν. Φλώρινας Νηπιαγωγείο Αμμοχωρίου Ν. Φλώρινας